IDEA

MAHSTONE w trosce o nasze bezpieczeństwo: pieszych, rowerzystów, motocyklistów, kierowców, osób niepełnosprawnych, dzieci i osoby starsze, usprawnia komunikację i przekaz informacji po zmroku, czyniąc nasze otoczenie bardziej przyjaznym. MAHSTONE emituje światło.

CZYM JEST?

MAHSTONE to gotowy prefabrykat z wbudowanym znakiem fotoluminescencyjnym. Znak jest widoczny w ciemności po całodziennym naświetlaniu światłem dziennym. Może mieć dowolny kształt - piktogramu, figury geometrycznej, linii, litery, cyfry.

DO CZEGO SŁUŻY?

MAHSTONE służy usprawnieniu komunikacji i zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa po zmroku, lub w sytuacji awarii oświetlenia. MAHSTONE może być też elementem dekoracyjnym lub identyfikacyjnym w ogrodach, parkach, przestrzeniach publicznych, na cmentarzach, przed głównymi wejściami do budynków. Może być też elementem marketingowym, w sytuacji gdy zawiera logo lub hasło reklamowe.

MIEJSCA ZASTOSOWANIA

Prefabrykat MAHSTONE przeznaczony jest do wbudowania na wszelkich powierzchniach utwardzonych, np. w ciągach komunikacyjnych i transportowych, ścieżkach rowerowych i spacerowych, drogach, parkach, chodnikach, nabrzeżach, peronach kolejowych, brzegach basenów, schodach i klatkach schodowych, oraz innych, podobnych miejscach, gdzie bezpieczestwo i komunikacja są najważniejsze.

ZALETY

Znak MAHSTONE:
- podnosi poziom bezpieczeństwa,
- 10 lat gwarancji,
- nie wymaga konserwacji,
- nie zużywa prądu,
- nie zanika,
- bezpieczny dla środowiska

ZAPYTANIA OFERTOWE

dotyczy: zapytania ofertowego nr 201606071 z dnia 07.06.2016 r.
W związku z realizacją projektu pn: „Badania służące klasyfikacji i ulepszeniu materiału na bazie żywicy i pigmentu fotoluminescencyjnego do zastosowania jako materiał zalewowy wypełniający elementy prefabrykowane zlecane przez firmę MAH Sp. z o.o. w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 1.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 1 Małe projekty B+R, MAH Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na przeprowadzenie badań służących klasyfikacji i ulepszeniu materiału na bazie przeźroczystej żywicy i pigmentu fotoluminescencyjnego do zastosowania jako materiał zalewowy – wypełniający elementy prefabrykowane stosowane w budownictwie, na nawierzchniach zewnętrznych (drogach, chodnikach, placach manewrowych) wybrano ofertę:
Katedry Telekomunikacji i Fotoniki
Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedotyczy: zapytania ofertowego nr 201606072 z dnia 07.06.2016 r.
W związku z realizacją projektu pn: „Badania służące klasyfikacji i ulepszeniu materiału na bazie żywicy i pigmentu fotoluminescencyjnego do zastosowania jako materiał zalewowy wypełniający elementy prefabrykowane zlecane przez firmę MAH Sp. z o.o. w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 1.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 1 Małe projekty B+R, MAH Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na przeprowadzenie badań służących klasyfikacji i ulepszeniu materiału na bazie żywicy dwuskładnikowej i pigmentu fotoluminescencyjnego do zastosowania jako materiał zalewowy – wypełniający elementy prefabrykowane stosowane w budownictwie, na nawierzchniach zewnętrznych (drogach, chodnikach, placach manewrowych) wybrano ofertę:
Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie